Magusad koolitused kõigile

Toidukoolitused algajatele ja hobikokkadele

Eesti ja Euroopa parimatelt kondiitritelt

Toidukunsti Stuudio koolitustegevuse kvaliteedi tagamise alused

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
1.1. Toidukunsti Stuudio õppekavade koostamisel ja elluviimisel lähtutakse Täiskasvanute koolituse
seadusest ja Täienduskoolituse standardist.
1.2. Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest. Iga koolitus on praktilise
suunitlusega ja aitab õppijatel saavutada õppekava õpiväljundeid koolituse vältel.
1.3 Toidukunsti Stuudio kodulehel on lihtsasti leitav asjakohane info täienduskoolituste
õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise, isikuandmete töötlemise ning koolitajate pädevuse kohta.
1.4. Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

 1. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  2.1. Toidukunsti Stuudio viib läbi koolitusi tervisekaitsenõuetele vastavas kaasaegse sisustusega
  õppeköögis. Kasutame kõrge kvaliteediga toorainet, õppijatel ei ole lubatud tuua õppekööki oma toorainet.
  2.2. Õppijatele jagatakse õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt.
  2.3. Koolitusgruppi võetakse vastu õppijaid kuni piirarvuni, mis võimaldab õpet tõhusalt ja ohutult
  läbi viia. Iga koolituse alguses ja/või asjakohastel hetkedel instrueeritakse õppijaid tööohutuse osas
  ja/või sõlmitakse koostöölepped, mis toetavad turvalist õpet õppeköögis.
 2. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  3.1. Toidukunsti Stuudio koolitajatel on piisav kogemus:
  * õpetatavas valdkonnas praktikuna,
  * täiskasvanute õppimise toetamisel,
  * ja küllaldased digipädevused.
 3. Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise kord
  4.1. Koolituse käigus koguvad koolitajad jooksvalt tagasisidet ja mõtestavad seda regulaarselt
  Toidukoolituse Stuudio juhiga. Lisaks on õppijate jaoks kogu koolitusprotessi jooksul kättesaadav
  mugav elektrooniline kanal, kuhu saab jätta tagasisidet.
  4.2. Toidukunsti Stuudio kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood,
  mis on vajalikud jooksvaks asjaamiseks ning tunnistuste ja tõendite väljastamiseks. Õppijad saavad
  soovi korral liituda Toidukunsti Stuudio infokirjaga ja ka infokirja saamisest iseseisvalt lahkumise linki
  kasutades loobuda. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele ja
  isikuandmete kaitse üldmäärusele.
Scroll to Top