Magusad koolitused kõigile

Toidukoolitused algajatele ja hobikokkadele

Eesti ja Euroopa parimatelt kondiitritelt

Kõik makroonidest

1Õppekava nimetusMakroonide valmistamine edasijõudnutele
2Õppekava rühmToiduainete töötlemine
3ÕpiväljundidÕpilane valmistab erinevate täidistega korrektseid makroone ja tooteid nendest.
4Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimusedÕpingute alustamise tingimused puuduvad. Sihtgrupp – makroonide tegemist õppida soovivad isikud.
5Õppe kogumaht8 akadeemilist tundi, sh 1 ak/h auditoorne õpe, 7 ak/h praktika.
6EesmärkÕpilane on aru saanud makroonide valmistamise teooriast ning oskab rakendada teoreetilisi teadmisi praktikas.
7Õppe sisuKoolitus algab teoreetilise loenguga, millele järgneb praktika – õppijad jagunevad meeskondadesse ning iga meeskond valmistab makroone ja tooteid nendest.
Koolitusel käsitletavad teemad: 
makroonide tooraine;
makroonitaina valmistamine, küpsetamine;
peamised murekohad ja nende lahendused;
makroonide kaunistamine ja erikuju tegemine;
tooted makroonidest: kuubik, püramiid, kook, pulga otsas makroon.
Koolitusel valmivad tooted: 
– makroonikuubik;
– makroonipüramiid;
– makroonikook;
– pulgamakroonid. 
8Õppekeskkonna kirjeldusÕpe toimub modernses õppeköögis, mis on täielikult varustatud õppetööks vajaliku tehnikaga. Osalejatele on tagatud töövahendid, põlled, tooraine ja pakendid tehtud toodete kaasa võtmiseks.
9Õppematerjalide loendKoolitaja poolt koostatud materjalid
10Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendidKoolituse lõpetamise eelduseks on osalemine õppetöös 100%. Koolituse jooksul hinnatakse tööprotsessi teostamist – õigete töövahendite- ja võtete kasutamist. Lõpus hinnatakse valmistatud makroonide korrektsust. Osalejatele, kes on osalenud õppetöös nõutud mahus, kasutavad õigeid töövõtteid ning valmistavad korrektsed makroonid, väljastatakse tunnistus. Osalejatele, kes ei saavutanud õpitulemusi, kuid võtsid osa õppetööst, väljastatakse tõend.  
11Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusKondiitrialaste kursuste läbimine vähemalt 50 akadeemilist tundi. Praktiline õpetamise kogemus vähemalt 50 akadeemilist tundi.
Scroll to Top