Magusad koolitused kõigile

Toidukoolitused algajatele ja hobikokkadele

Eesti ja Euroopa parimatelt kondiitritelt

Koduse kondiitrikunsti alused

Tegemist on põhjaliku baaskoolitusega olulisematest kondiitrielementidest, et osalejad oskaksid edaspidi luua kodus imelisi hõrgutisi, tundes hästi oma toorainet ja korrektseid töövõtteid. Kahepäevaline koolitus hõlmab nii põhjalikku teoorialoengut kui ka praktikat. Kõik saavad dessertide valmistamisprotsessis kaasa lüüa – üheskoos rullitakse lehttainast, valmistatakse keedutainast, ehitatakse ilusat minidesserti, dekoreeritakse neid isetehtud šokolaadikaunistustega ja lõpuks valmistatakse veel nii sefiiri kui ka vahukomme.

Õppijatelt eelnevat haridust ega kogemust ei ole nõutud, koolitus sobib hästi algajale.

Koolituse hind sisaldab: õppematerjalid, tooraine, lõunasöök esimesel päeval, kohv-tee, pakend toodete koju viimiseks.

Koolituse kestus esimesel päeval 8 tundi, teisel päeval 5-6 tundi.

1Õppekava nimetusKoduse kondiitrikunsti alused
2Õppekava rühmToiduainete töötlemine
3ÕpiväljundidÕpilane on saanud ülevaate populaarsete kondiitritoodete valmistamise teooriast ning valmistab erinevaid kondiitrielemente.
4Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimusedÕpingute alustamise tingimused puuduvad. Sihtgrupp – kõik huvilised
5Õppe kogumaht20 akadeemilist tundi, sh 10 ak/h auditoorne õpe, 10 ak/h praktika.
6EesmärkÕpilane on aru saanud erinevate kondiitritoodete valmistamise teooriast ja vajaminevast toorainest ning oskab rakendada teoreetilisi teadmisi praktikas, pannes kokku korrektsed desserdid.
7Õppe sisuKoolitus on üles ehitatud sellisel viisil, et põimitud on teoreetiline loeng ning praktilised harjutused erinevate populaarsete kondiitrielementide osas. Praktilisi harjutusi tehakse üheskoos, koolitaja ettenäitamisel ja juhendamisel. Valmivad elemendid: LiivataigenKeedutaigenBiskviidid (sh genoise, joconde, brownie, red velvet)GanacheKreemid ja vahudMarjakihid KrõbekihidGlasuuridLehttainas, pärmi-lehttainasKouglof, briocheTäidisedŠokolaadidekoorSefiir, vahukommid, marmelaad Koolitusel arutletakse läbi erinevad koostisosad ning mida nende puhul silmas pidada perfektse tulemuse saavutamiseks – mis, millega ja kuidas reageerib. Seejärel valmistatakse üheskoos tehtud toodetest näidistordid/desserdid.   Õppetöö lõpus toimub valminud küpsetiste esitlus, mille käigus analüüsitakse tehtud küpsetisi ning arutletakse veel kord läbi olulisemad teoreetilised baasteadmised. Koolitusel käsitletavad teemad: küpsetiste valmistamiseks sobiv tooraine;õigete töövahendite ja -võtete kasutamine;peamised vead ja nende vältimine;dekoratsioonid;valminud küpsetise struktuuri, küpsuse ja maitse analüüs.
8Õppekeskkonna kirjeldusÕpe toimub modernses õppeköögis, mis on täielikult varustatud õppetööks vajaliku tehnikaga. Osalejatele on tagatud töövahendid, põlled, tooraine ja pakendid tehtud toodete kaasa võtmiseks.
9Õppematerjalide loendKoolitaja poolt koostatud materjalid.
10Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendidKoolituse lõpetamise eelduseks on osalemine õppetöös 100%. Koolituse jooksul hinnatakse tööprotsessi teostamist – õigete töövahendite- ja võtete kasutamist. Lõpus hinnatakse valmistatud toodete korrektsust. Osalejatele, kes on osalenud õppetöös nõutud mahus, kasutavad õigeid töövõtteid ning valmistavad korrektsed tooted, väljastatakse tunnistus. Osalejatele, kes ei saavutanud õpitulemusi, kuid võtsid osa õppetööst, väljastatakse tõend.  
11Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusKondiitrialaste kursuste läbimine vähemalt 50 akadeemilist tundi. Praktiline õpetamise kogemus vähemalt 50 akadeemilist tundi.
Scroll to Top