Magusad koolitused kõigile

Toidukoolitused algajatele ja hobikokkadele

Eesti ja Euroopa parimatelt kondiitritelt

Eri rahvaste saiad

1Õppekava nimetusEri rahvaste saia valmistamise koolitus
2Õppekava rühmToiduainete töötlemine
3ÕpiväljundidÕppija valmistab erinevaid saiu.
4Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimusedÕpingute alustamise tingimused puuduvad. Sihtgrupp – saia tegemist õppida soovivad isikud.
5Õppe kogumaht6 akadeemilist tundi, sh 1 ak/h auditoorne õpe, 5 ak/h praktika.
6EesmärkÕppija on omandanud saiavalmistamise põhimõtted – on aru saanud valmistamise teooriast ning oskab rakendada teoreetilisi teadmisi praktikas – valmistades edukalt saia.
7Õppe sisuKoolitus algab põgusa teoreetilise loenguga, millele järgneb praktika – õppijad jagunevad meeskondadesse ning iga meeskond valmistab vähemalt ühe saia.

Koolitusel käsitletavad teemad:
Pärmitaina valmistamine
Pärmitaina kergitamine
Saiade vormimine, erinevad vormimise viisid
Saiade küpsetamine
Koolitusel valmistame:
Jaapani piimasai shokupan
Saksa pretzel
Läti pretzel
Ramadan pita
Baguette
Ciabatta
Focaccia
Bagel
Grissinid
8Õppekeskkonna kirjeldusÕpe toimub modernses õpperuumis, mis on täielikult varustatud õppeks vajaliku tehnikaga. On tagatud töövahendid, põlled, tooraine ja pakendid tehtud toodete kaasa võtmiseks.
9Õppematerjalide loendKoolitaja poolt koostatud materjalid paberkandjal.
10Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendidKoolituse lõpetamise eelduseks on osalemine õppetöös 100%. Koolituse jooksul hinnatakse tööprotsessi teostamist – õigete töövahendite- ja võtete kasutamist. Lõpus hinnatakse valmistatud toodete korrektsust. Õppijatele, kes on osalenud õppetöös nõutud mahus, kasutavad õigeid töövõtteid ning valmistavad korrektsed tooted, väljastatakse tunnistus. Muul juhul väljastatakse soovi korral tõend.  
11

12
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

Õppekava alus
Pagariteemaliste kursuste läbimine vähemalt 50 akadeemilist tundi või õpetamise kogemus ja silmapaistvad tulemused õpetataval teemal praktikuna.

Scroll to Top